Projekt i internationale Studier

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området Internationale Studier. Gennemførelse af modulet forudsætter, at porteføljerne i ”Det 20. og 21. århundredes verdenshistorie” og i ”Internationale Studier: teorier og metoder” er indleverede til bedømmelse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et afgrænset emne inden for området Internationale Studier på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i:

  • at analysere og forstå kulturelle, sociale og politiske fænomener i relation til moderne og nutidige udviklingsprocesser

  • at anvende grundlæggende viden om vigtige politiske, kulturelle og sociale begivenheder og strømninger inden for det 20. og 21. århundredes vestlige og globale historie.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til:

  • at arbejde selvstændigt og i grupper

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere en afgrænset problemstilling inden for området Internationale Studier

  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling inden for Internationale Studier i en akademisk skriftlig og mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i Internationale studier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Studies Project
ModulkodeBASIS20162
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet