International og interkulturel kommunikation

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området international og interkulturel kommunikation samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • de væsentligste former for interkulturel kontakt, som opstår som følge af kulturelle, sociale og økonomiske globaliseringsprocesser, fx kommunikation i og mellem institutioner og organisationer, i mellemstatsligt samarbejde og i internationalt udviklings- og hjælpearbejde

  • relevante identitetsmæssige faktorer og deres indvirkning på interkulturel kommunikation, herunder etnicitet, sprog, religion mv.

  • teorier om international og interkulturel kommunikation

  • forskellige forskningstraditioners opfattelse af international og interkulturel kommunikation

  • de væsentligste metodiske tilgange til analyse af international og interkulturel kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • analytisk forståelse af konkrete tilfælde af international og/eller interkulturel kommunikation
  • beskrivelse af internationale og interkulturelle kommunikationsprocesser og deres kontekster ved hjælp af relevant fagterminologi.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • med udgangspunkt i relevant teori, kritisk at diskutere former for mellemmenneskelig, mellemstatslig eller interorganisatorisk interaktion som international og interkulturel kommunikation

  • at forstå og redegøre for, hvad forskellige videnskabelige tilgange til områderne international og interkulturel kommunikation betyder for forståelse af kommunikation mellem institutioner, organisationer og individer med forskellige nationale, etniske og/eller kulturelle baggrunde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational og interkulturel kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational and Intercultural Communication
ModulkodeBASIS201618
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet