Projekt i Kulturel globalisering

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området kulturel globalisering.Gennemførelse af modulet forudsætter, at porteføljerne i Kulturel globalisering: teorier og metoder og i International og interkulturel kommunikation er indleverede til bedømmelse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • etafgrænsetemneindenforområdetkulturelglobaliseringpåbaggrundafetprojekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at formulere et fagligt og videnskabeligt relevant problem inden for området kulturel globalisering

  • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere det valgte problem

  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om kulturelle globaliseringsprocesser i en overbevisende velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • analysere og redegøre for globaliseringsprocesser og deres sociale og kulturelle implikationer

  • at forstå og redegøre for sammenhængen mellem det valgte teoretiske og metodiske udgangspunkt og de producerede forskningsresultater

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i kulturel globalisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Globalization Project
ModulkodeBASIS201616
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet