Internationale relationer: teorier og metoder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området Internationale relationer samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse

  • grundlæggende teorier og metoder inden for området Internationale relationer, så som realisme, liberalisme, globalisme/marxisme og international politisk økonomi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at formidle teoretisk og empirisk baseret viden om internationale relationer på en velstruktureret og overbevisende måde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at anvende teorier og metoder inden for området Internationale relationer i analysen af konkrete problemstillinger inden for området, fx inden for udvalgte landes udenrigspolitik, alliancer i international politik eller landes/regioners globale og regionale indflydelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationer: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Relations: Theories and Methods
ModulkodeBASIS201612
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet