Selvstændigt studie inden for udvalgt forskningsemne I (valgfrit modul jf. § 36)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter deltagelse i udvalgte forskningsarrangementer, udarbejdelse af en synopsis samt mundtlig fremlæggelse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • et afgrænset forskningsfelt af relevans for internationale studier

  • state-of-the-art inden for det ovennævnte felt, som det præsenteres på relevante konferencer, seminarer o.l.

  •   en eller flere forskningsmæssigt relevante problemstilling(er) inden for ovennævnte felt.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at generere et overblik over et afgrænset forskningsområde på baggrund af relevant litteratur

  • selvstændigt at identificere forskningsmæssigt relevante ideer eller problemstillinger

  • at gennemføre en videnskabelig diskussion og argumentation

  • at præsentere forskningsprocessens resultater mundtligt i en klar, velstruktureret og sprogligt velfungerende form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at tilrettelægge og gennemføre en selvstændig forskningsproces fra forskningside til mundtlig fremlæggelse

  • at fortsætte et forskningsorienteret uddannelses- og læringsforløb på kandidatniveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSelvstændigt studie inden for udvalgt forskningsemne I (valgfrit modul jf. § 36)
Prøveform
Skriftlig
Den studerende deltager efter nærmere aftale i et antal forskningsarrangementer. På baggrund heraf udarbejder den studerende en synopsis inden for et område, som aftales med vejlederen. Synopsis skal indeholde en liste over relevant litteratur. Denne synopsis må højst være på 3 sider. På baggrund af denne synopsis præsenterer den studerende resultaterne af sit forskningsarbejde. Præsentationen kan indgå i et åbent fremlæggelsesseminar. Prøvetiden er normeret til 30 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Topic Study I
ModulkodeBASIS201433
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet