Introduktion til virksomhedsstudier (valgfrit modul jf. § 36)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • de væsentligste teorier, forskningsmæssige traditioner og epistemologiske tilgange inden for virksomhedsstudier, herunder en kritisk tilgang.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdighed i:

  • at forstå en ledelsesteoretisk og erhvervsøkonomisk forskningstilgang

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetence i:

  • at reflektere over samt beskrive implikationerne i at anlægge en ledelsesteoretisk og erhvervsøkonomisk forskningstilgang i forhold til udvalgte internationale og globale problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til virksomhedsstudie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af kursusholderen. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Opgaverne bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til karakteren 2, 00 eller -3 bedømmes tillige af en censor. Prøven skal kunne skrives ud fra kursets litteratur.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Business Studies
ModulkodeBASIS201430
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet