Policy analyse

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området policy analyse. Projektkurset består af en forelæsningsrække samt tilknyttede diskussionssessioner.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

 

  • centrale begreber og teorier inden for policy analyse
  • policy studiers genstandsområde, deres relevans og praktiske anvendelse
  • de væsentligste metodologiske tilgange til policy analyse i praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form

  • at diskutere konkrete sociale og politiske hændelser og processer i et policy analyse perspektiv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at bidrage til belysning og diskussion af konkrete sociale og politiske hændelser og processer i et policy analyse perspektiv, på baggrund af relevant viden

  • at diskutere, hvad den valgte teoretiske indfaldsvinkel betyder for forståelse af konkrete policy analytiske problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolicy analyse
Prøveform
Skriftlig
For at bestå modulet kræves aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække samt diskussions-sessioner. Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af modulets forelæsningsrække samt at bidrage til modulets diskussionssessioner gennem mundtlige oplæg og aktiv diskussionsdeltagelse.
En eventuel omprøve har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolicy Analysis
ModulkodeBASIS201424
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet