Interkulturel kommunikation

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af en forelæsningsrække med tilknyttede diskussionssessioner inden for området interkulturel kommunikation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • de væsentligste former for interkulturel kontakt, som opstår som følge af kulturelle, sociale og økonomiske globaliseringsprocesser, fx interkulturel kommunikation i og mellem institutioner og organisationer, i mellemstatsligt samarbejde og i internationalt udviklings- og hjælpearbejde

  • relevante identitetsmæssige faktorer og deres indvirkning på interkulturel kommunikation, herunder etnicitet, sprog, religion mv.

  • teorier om interpersonel, interkulturel kommunikation

  • forskellige forskningstraditioners opfattelse af interkulturel kommunikation

  • de væsentligste metodiske tilgange til analyse af interkulturel kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • analytisk forståelse af konkrete tilfælde af interkulturel kommunikation
  • beskrivelse af interkulturelle kommunikationssituationer og deres kontekster ved hjælp af relevant fagterminologi.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • med udgangspunkt i relevant teori, kritisk at diskutere konsekvenserne af at forstå givne former for mellemmenneskelig, mellemstatslig eller interorganisatorisk interaktion som interkulturel kommunikation

  • at forstå og redegøre for, hvad forskellige videnskabelige tilgange til området interkulturel kommunikation betyder for forståelse af kommunikation mellem institutioner, organisationer og individer med forskellige nationale, etniske og/eller kulturelle baggrunde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturel kommunikation
Prøveform
Skriftlig
For at bestå modulet kræves aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække samt diskussions- sessioner. Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af modulets forelæsningsrække samt at bidrage til modulets diskussionssessioner gennem mundtlige oplæg og aktiv diskussionsdeltagelse.
En eventuel omprøve har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Communication
ModulkodeBASIS201418
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet