Kulturel globalisering: teorier og metoder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området kulturel globalisering med tilknyttet hjemmeopgave.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • centrale teorier om dynamikken i globale kulturelle forandringer, herunder teorier om globale medier, om spredning af ideer, værdisæt og artefakter/teknologier, samt teorier om kulturel homogenisering vs. diversifikation

  • den kulturelle globaliserings indvirkning på identitet og livsform i forskellige nationale og regionale kontekster

  • teoretiske og metodologiske udgangspunkter for analyse af kulturelle globaliseringsprocesser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at anvende centrale globaliseringsteorier i forståelsen af kulturelle globaliseringsfænomener
  • at redegøre for globaliseringsprocesser og -problemstillinger i en klar, struktureret og forståelig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at analysere nutidige kulturelle og/eller sociale globaliseringsprocesser og -problemstillinger

  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af kulturelle, politiske og sociale konsekvenser af globaliseringsprocesser

  • at diskutere, hvad den valgte teoretiske indfaldsvinkel betyder for forståelse og erkendelse af globaliseringsprocesser og deres konsekvenser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturel globalisering: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave. Retningslinjer for udarbejdelse af opgaven fastlægges ved kursusstart. Besvarelsen må højst være på 8 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til karakteren 2, 00 eller -3 bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Globalization: Theories and Methods
ModulkodeBASIS201417
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet