Introduktion til politisk filosofi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studieenhedskursusmodulet består af en forelæsningsrække og en skriftlig hjemmeopgave.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • centrale værker inden for den vestlige politiske filosofi-tradition efter 1500 samt disciplinens grundlæggende begreber, spørgsmål og forståelseskategorier

  • centrale tænkere inden for den politiske filosofis historie

  • den politiske filosofis relevans for forståelse af nutidige internationale politiske fænomener, så som internationale organisationer og institutioner samt globale sociale og politiske bevægelser

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at formidle viden om politisk-filosofiske emner i en klar, overskuelig og forståelig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at kunne identificere det politisk-filosofiske grundlag for diskursive positioner, politiske kulturer og handlemønstre i såvel nutidige som historiske begivenheder i international politik
  • at kunne anvende politisk-filosofisk viden i analysen af konkrete spørgsmål og problemstillinger inden for nutidig national og international politik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til politisk filosofi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges ved kursets lærer. Besvarelsen må højst være på 8 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur. Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Political
ModulkodeBASIS201414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet