Internationale relationers historie gennem det 20. og 21. århundrede

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af en forelæsningsrække samt tilknyttede diskussionssessioner.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • centrale begivenhedsforløb inden for udviklingen i internationale relationer gennem det 20. og 21. århundrede, så som 2. Verdenskrig og den derpå følgende udvikling i europæisk samarbejde, det transatlantiske samarbejde og den Kolde Krig, udfordringen af amerikansk dominans i starten af det 21. århundrede, Østblokkens fald og liberalismens spredning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i:

  • at præsentere viden inden for området Internationale relationers udvikling gennem det 20. og 21. århundrede i en klar, struktureret og forståelig form

  • at diskutere konkrete processer, begivenheder og fænomener i inden for området internationale relationer i det 20. og 21. århundrede

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af internationale relationer i det 20. og 21. århundrede.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationers historie gennem det 20. og 21. århundrede
Prøveform
Skriftlig
For at bestå modulet kræves aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække samt diskussions- sessioner. Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af modulets forelæsningsrække samt at bidrage til modulets diskussionssessioner gennem mundtlige oplæg og aktiv diskussionsdeltagelse.
En eventuel omprøve har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave.
Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe History of International Relations in the 20th and 21st Century
ModulkodeBASIS201413
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet