Studieenhedskursusmodulet Kommunikation og grammatik på engelsk

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • udvalgte områder af engelsk grammatik af særlig betydning for mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk

  • grammatiske strukturers rolle i betydningsdannelse og betydning for skriftlig og mundtlig kommunikation

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • at redegøre for grammatiske fænomener i konkrete engelsksprogede tekster ved hjælp passende og korrekt fagterminologi

  • at anvende sin grammatiske viden i den praktiske sprogproduktion og i udviklingen af den praktiske udtryksfærdighed

  • at formidle et fagligt stof overskueligt og kommunikativt velfungerende på engelsk

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

  • at kunne anvende metode og begreber til analyse af grammatiske strukturer med særlig henblik på kommunikationsforbedring, fx i forhold til sproglig effektivitet og præcision

  • at kunne analysere engelsksprogede tekster med henblik på beskrivelse af grammatiske strukturer og fænomener

  • at kunne vurdere den sproglige kvalitet i engelsksprogede tekster, inkl. selvproducerede tekster

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og grammatik på engelsk
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 48 timers hjemmeopgave og skal dække de væsentligste grammatiske områder, som er gennemgået på kurset. Opgaven skal både omfatte grammatisk analyse og tekstvurdering. Prøven tilrettelægges som to delprøver, der begge skal bestås. Der gives én samlet karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnglish Communication and Grammar
ModulkodeBASIS201410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet