Bachelorprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse og/eller Komparativ og international politisk økonomi, herunder udvidet projektmetode

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at kvalificere den studerende til selvstændigt, og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for uddannelsens fagområder.

Bachelorprojektet skrives inden for EU og europæisering af politik styring og politikdannelse og/eller Komparativ og international politisk økonomi, som udbydes på bacheloruddannelsen i politik og administration; 5. semester. Inden for disse moduler kan der vælges tilgange, genstandsfelter og litteratur som grundlag for bachelorprojektet. Der udarbejdes et bachelorprojekt, hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber fra begge eller et af modulerne.

Læringsmål

Viden

  • har viden til at identificere og afgrænse en relevant videnskabelig problemstilling
  • har viden til at identificere, analysere, formulere og behandle centrale tilgange, begreber og teorier indenfor den faglige ramme af EU og europæisering af politik styring og politikdannelse og/eller Komparativ og international politisk økonomi, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

  • kan argumentere for problemformuleringens faglige relevans
  • kan udvælge og argumentere for valg af analysestrategi samt det anvendte empiriske grundlag for projektets analyser
  • kan udvælge og argumentere for valg af teoretiske perspektiver og tilgange
  • kan udvælge og argumentere for videnskabsteoretiske tilgange og anvendte metoder, samt konsekvenserne heraf for projektets og konklusionernes validitet
  • på et udvidet niveau kan inddrage eksisterende videnskabelig litteratur på området med henblik på at præcisere analysens bidrag til ny viden
  • på et udvidet niveau kan anvende kvalitative og/eller kvantitative metoder
  • kan formidle resultatet af analysen i et klart og korrekt sprog

Kompetencer

  • kan indgå selvstændigt og konstruktivt i et forpligtigende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre et problemorienteret projektarbejde
  • kan indgå i projektorganiserede læringsmiljøer
  • kan reflektere over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminar.

Endvidere udbydes et obligatorisk kursus i projektmetode.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig prøve med udgangspunkt i bachelorprojekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe European Union and Europeanization of Policy Making and Regulation
ModulkodeBASAM201719
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet