Organisationsteori

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden om organisationer som empirisk og teoretisk fænomen samt

at introducere til centrale begreber og diskussioner inden for organisationsteori.

Modulet omhandler såvel klassiske som nye perspektiver indenfor organisationsteori. Organisationsteori bidrager til

at forstå, forklare og kritisere forskellige former for organisering i både den private og offentlige sektor. Studiet af

organisationer er et tværfagligt felt og inddrager såvel sociologiske, økonomiske, socialpsykologiske og politologiske

teorier og begreber. Centralt i kurset står; 1) teoretiske og analytiske tilgange til studiet af organisationer; 2) organisationers

strukturer, kulturer, processer, relationer, udvikling og forandring; 3) den organisatoriske kontekst, herunder

forskellige former for offentlige, private og frivillige styringsmodeller samt organisationers samspil med omgivelserne.

Samlet vil modulet være grundlæggende for at kunne forstå og analysere problemstillinger i forhold til styring og ledelse,

beslutningsprocesser, koordination, strategiprocesser og andre temaer i en organisatorisk kontekst.

Læringsmål

Viden

har viden om organisationen som analyseobjekt

• har viden om klassiske og aktuelle organisatoriske problemstillinger

• har viden om den organisatoriske kontekst samt organisationers samspil med

omgivelserne

• har viden om centrale begreber fra organisationsteorien

Færdigheder

kan forstå og begrebsliggøre teorier, problemstillinger og centrale begreber fra

kurset samt kritisk reflektere over deres styrker og svagheder

• kan redegøre for valg af teorier og forholde dem til en empirisk problemstilling

• kan identificere styrker og svagheder ved organisationsstrukturer, herunder forskellige

organisationsformer såsom bureaukrati, adhockrati og divisionaliserede

organisationer

• kan analysere, diskutere og problematisere forskellige organisatoriske aktiviteter

• kan anvende metoder til på systematisk vis at vurdere forskellige kilder og analytiske

indfaldsvinkler til at indkredse og opnå dybdegående forståelse for et organisatorisk

fænomen

Kompetencer

kan vurdere og kritisk reflektere over forskellige tiltag og behov for modernisering

og omstrukturering på et teoretisk grundlag

• kan beskrive, analysere og vurdere samspil mellem organisation og omverdenen

• kan beskrive, analysere og vurdere aktuelle organisatoriske problemstillinger på

et teoretisk kvalificeret grundlag

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig individuel prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Theory
ModulkodeBASAM201712
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet