Introduktion til det problembaserede projektarbejde

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer om problembaseret læring og -projektarbejde samt overblik over de centrale elementer i den videnskabelige proces.

Igennem forelæsningsrækken introducerer kurset til de lærings- og erkendelsesteoretiske principper bag PBL-modellen samt til den praktiske anvendelse igennem det problemorienterede projektarbejde, herunder centrale projektelemen-ter som problemformulering, videnskabelig argumentation samt vidensproduktion ved hjælp af teori, empiri og ana-lyse.

Læringsmål

Viden

 • har viden om de centrale krav en til videnskabelig problemformulering og ders betydning for en undersøgelsesproces med henblik på at skabe samfundsvidenskabelig viden
 • kan identificere elementer som teori, empiri og analyse samt redegøre for disses betydning i en videnskabelig proces
 • kan gengive introducerende begreber om viden, erkendelse og læring
 • kan gengive baggrunden for PBL og de særlige læringsbetingelser ved arbejde i en projektgruppe
 • kan eksemplificere uhensigtsmæssige gruppedynamikker i en projektgruppe og redegøre for hensigtsmæssige redskaber til at forebygge og overkomme dem

Færdigheder

 • kan anvende modulets begreber som grundlag for at udarbejde og vurdere en problemformulering
 • kan anvende viden fra modulet til at skitsere elementer og sammenhænge i en videnskabelig undersøgelsesproces
 • kan søge, anvende og forholde sig kritisk til videnskabelig litteratur i forbindelse med en undersøgelsesproces
 • kan reflektere på et indledende niveau over egen viden, skabelse af viden og erkendelse
 • kan reflektere over fælles læring i projektgruppen
 • kan anvende enkle redskaber til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsproces i projektgruppen

Kompetencer

 • kan tilrettelægge og gennemføre et samfundsvidenskabeligt projektarbejde
 • kan indgå i samarbejde med andre studerende, vejleder samt andre videnspersoner om undersøgelse og læring i en projektgruppe

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til det problemorienterede projektarbejde
Prøveform
Mundtlig
Modulet evalueres sammen med modulet 'Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori' ved en mundtlig prøve med intern censur.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Problem Based Learning
ModulkodeBASAM20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet