Visuelle metoder i kvalitativ forskning

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsmetoder inden for visuelle metoder i psykologi.

Modulet sætter den studerende i stand til at diskutere og reflektere over hvilke teorier, tilgange og metoder, der kan tages i anvendelse på konkrete tematikker inden for visuel kultur og i kvalitativ forskning.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og grundig forståelse af relevante begreber, teorier, metoder og værktøjer inden for den visuelle kvalitative forskning.

Færdigheder

Færdigheder i at:

  • beskrive og redegøre for relevante begreber og teorier inden for visuel kultur
  • beskrive og forklare relevante metodologiske tilgange til kritisk visuel analyse
  • reflektere over ovenstående i forskellige kulturel kontekst

Kompetencer

  • Kompetencer til at anvende viden og færdigheder til teoretisk og metodisk at undersøge visuelle fra et psykologisk perspektiv på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde.

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuelle metoder i kvalitativ forskning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver (heri indgår bl.a. kort essays skrivning, gruppearbejde og gruppepræsentation), som stilles i løbet af kurset.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Methods: Using images and video in qualitative research
ModulkodeBAPSY2020VM4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet