At undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul får de studerende et overblik over principperne i de mest udbredte kvalitative og kvantitative metoder inden for samfundsvidenskab, og hvordan disse metoder kan anvendes til at undersøge læring i forskellige organisatoriske kontekster. Videnskabsteoretiske forudsætninger for metoderne behandles.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om

  • samfundsvidenskabelige metoder til undersøgelse af organisatorisk læring og disse metoders muligheder og begrænsninger
  • videnskabsteoretiske forudsætninger for samfundsvidenskabelige metoder til undersøgelse af organisatorisk læring, herunder forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder samt forholdet mellem forskning og evaluering
  • begreber og principper for forskellige udbredte metoder til dataindsamling, herunder surveyundersøgelser, registerdata, kvalitative interviews, observation samt tekstanalyse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at opsøge og tilegne sig resultater af samfundsvidenskabelige undersøgelser af organisatorisk læring
  • at vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelsers forskningsmetodiske kvalitet og videnskabelige grundlag
  • at anvende udbredte samfundsvidenskabelige til dataindsamling

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne vælge relevante samfundsvidenskabelige metoder til at undersøge problemstillinger inden for organisatorisk læring
  • at kunne reflektere selvstændigt og kritisk over forskellige empiriske metoder muligheder og begrænsninger

Undervisningsform

Undervisningen rummer arbejde med cases og øvelser, og der knyttes forbindelse til metodespørgsmål i de studerendes projektarbejde

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAt undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Modulet afsluttes på 3. semester med en intern individuel prøve. Som udgangspunkt for prøven udformer den studerende en synopsis. Prøven former sig som en diskussion med udgangspunkt i synopsis, men med inddragelse af elementer fra modulets samlede område.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAt undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode 1
ModulkodeBAORL20149
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet