Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en grundlæggende introduktion til og træning i at forstå, anvende og analysere almindelige individuelle og organisatoriske læringsmetoder, som er baseret på planlagte forløb, som strækker sig over tid og strukturerede læringsmetoder, som sigter mod anvendelse i de enkelte læringssituationer. I forhold til organisatoriske læringsmetoder introduceres til projektledelses- og forandringsledelsesmetodikker som sigter mod evner til at styre og lede komplekse udviklings- og læringsforløb i organisationer. Organisatoriske læringsmetoder inkluderer også indretning af arbejdspladser, teamdannelse, videndeling, kommunikation og samarbejde samt forholdet mellem teknologi og videnanvendelse. I forhold til individuelle læringsmetoder sigtes mod metoder til kompetenceafklaring og kompetenceudvikling, rekruttering og oplæring, medarbejderudvikling samt oversættelse af ny viden opnået igennem eksterne uddannelsesaktiviteter.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • portfoliometoder og teknikker
  • dialogiske teknikker (coaching, appreciative inquiry mv.)
  • metoder til at overføre og implementere viden (transfer og videndeling)
  • forandrings- og projektledelsesteknikker

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at anvende portfoliometoder og teknikker
  • at anvende dialogiske metoder til individuel og/eller organisatorisk læring
  • at anvende metoder til at overføre og implementere viden
  • at anvende metoder til proces- og projektledelse

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til 

  • kritisk at analysere anvendelsen af individuelle og organisatoriske læringsmetoder ud fra de organisatoriske problemstillinger, som de er rettet mod og ud fra de løsningsmodeller, som de stiller op.

Undervisningsform

Modulets undervisning er overvejende workshopbaseret, øvelsesbaseret og deltagerinvolverende med fokus på oversættelsen af læringsmetoder til konkret praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsmetoder og eksperimentelle læringsrum
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 4. semester med en intern individuel prøve. Prøven tager udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet personlig udviklingsplan for det resterende bachelorforløb, og som er bilagt 3 små hjemmeopgaver, hvor de reflekterer over anvendelsen af individuelle og organisatoriske læringsmetoder.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLæringsmetoder og eksperimentelle læringsrum
ModulkodeBAOPL201412
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet