Erstatningsopgave på 5. semester

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På 5. semester kan Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier godkende, at den studerende sammensætter et alternativt uddannelsesforløb inden for 5. semesters formål, hvor studieaktiviteterne erstattes af andre studieaktiviteter ved ophold på anden uddannelsesinstitution.

I stedet for de ordinære studieaktiviteter på den pågældende uddannelses institution kan der afleveres en opgave på baggrund af de studieaktiviteter, den studerende har fulgt på den pågældende uddannelsesinstitution. Opgaven afleveres ved hjemkomsten og skal ækvivalere semestrets enheder i omfang og formål. Opgaven bedømmes ved en intern mundtlig prøve.

Den studerende skal ansøge Studienævnet om forhåndsgodkendelse før studieopholdets begyndelse

Undervisningsform

Modulets arbejdsform: Uddannelsesophold

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErstatningsopgave på 5. semester
Prøveform
Mundtlig
Opgaven og den mundtlige samtale skal demonstrere at den studerende har opnået de læringsmål som er aftalt i forbindelse med forhåndsgodkendelsen af det eksterne studieophold.

Sidetal: Det skriftlige arbejde må højst være på 20 sider.

Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReplacement task on 5th semester
ModulkodeBAKDM201820
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
Uddannelsesophold
ECTS30
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet