Grammatik

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, opgaver og workshops i dansk og fremmedsproget inden for følgende fagområder:

  • basisgrammatik

  • fremmedsprogsgrammatik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære

  • fremmedsprogets syntaks og morfologi

  • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at beskrive og analysere grammatiske strukturer vha. begrebsapparat og metode

  • at anvende almengrammatisk viden på konkrete eksempler.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at reflektere over og tilrettelægge det videre arbejde med fremmedsproget.

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af en udfyldnings- og/eller kommenteringsopgave
Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til -3, 00 og 02, bedømmes tillige af en censor.
Opgaven udarbejdes på dansk i centralfagene Spansk og Tysk og på engelsk og/eller dansk i centralfaget Engelsk.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar
ModulkodeBAINV20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet