Kinesisk sprogforståelse II

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus og opgaver inden for følgende fagområde:

 • kinesisk skriftlig og mundtlig sprogforståelse I.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • ca. 200 kinesiske dagligdags ord

 • grundlæggende grammatik, herunder ordstilling, sætningsmønstre, spørgsmål og negerede sætninger

 • basale udtryk i relation til præsentation af en selv, tid, sted og retning

 • kinesiske skrifttegns historie og udvikling

 • de streger, skrifttegn skrives med, og rækkefølgen, stregerne skrives i

 • skrifttegns grundlæggende elementer, herunder betydnings- og lydangivere.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

 • at identificere og producere de elementære lyde i Pinyin (det kinesiske fonetiske alfabet)

 • at forstå elementære, simple og afgrænsede dagligdags sproglige udtryk

 • at introducere sig selv og kommunikere med andre ved hjælp af et begrænset, men forståeligt ordforråd

 • at genkende streger og skrive tegn med streger i den rigtige rækkefølge

 • at læse, skrive og udtale ca. 100 kinesiske skrifttegn

 • at skrive basale personlige informationer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

 • at relatere studiet af det kinesiske sprog til andre emner som for eksempel kinesiske samfundsforhold og kultur.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk mundtlig sprogforståelse I
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en enkel samtale mellem den studerende eksaminator og censor på basis af et billede og inden for et basalt dagligdags sprog. Normeret prøvetid: 20 min. Ingen hjælpemidler må anvendes.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Oral Studies I (Putonghua)
ModulkodeBAINV201436
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet