Kinesisk kultur I

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursus og opgaver inden for følgende fagområde samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for dette område:

  • kinesisk kultur.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • grundlæggende aspekter af kinesisk religion, filosofi og æstetik

  • interaktion i en kinesisk kontekst

  • teorier og metoder til fagets genstandsområder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at beskrive og diskutere kulturelle aspekter af det kinesiske samfund inden for områder som religion, filosofi og æstetik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at sætte sin viden om kinesiske kulturforhold ind i et globalt perspektiv

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKinesisk Kultur I
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på engelsk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChinese Culture I (English)
ModulkodeBAINV201435
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet