Forandrings- og projektledelse

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser inden for følgende fagområder samt et problemorienteret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden disse områder:

  • forandringsledelse

  • projektledelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • forandringsledelsesteori
  • aktørbaserede projektledelsesteorier, herunder især sprogets betydning for ledelse og ledelsesteorier

  • teknikker og metoder relateret til aktørbaserede projektledelsesteorier

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • på grundlag af de studerende teorier at beskrive, analysere og diskutere organisatoriske forandringsprojekter

  • at tilrettelægge og gennemføre organisatoriske forandringsprojekter

  • at anvende forskellige teknikker og metoder relateret til aktørbaserede projektledelsesteorier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • i tværfagligt samarbejde at planlægge og indgå praktisk i organisatoriske forandringsprojekter

  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandrings- og projektledelse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på engelsk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.


Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManaging Projects and Organisational Change
ModulkodeBAINV201431
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet