Virksomhedskommunikation I

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og portfolioarbejde inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområde:

  • virksomhedskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • forretningsgangen i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation

  • virksomhedens/organisationens forskellige skriftlige kommunikationsformer

  • konventioner i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at oversætte enklere tekster, der indgår i virksomhedens og organisationens forretningsgang

  • at disponere og udforme enklere tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation under overholdelse af gældende konventioner inden for teksttypen

  • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedskommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af kurset i Virksomhedskommunikation. Indholdet af den studerendes eksamensportfolio skal omfatte tre opgavebesvarelser fra kurset. De i kurset stillede opgaver indeholder bl.a. følgende: oversættelse fra dansk til fremmedsproget og/eller fra fremmedsproget til dansk samt udformning af lettere tekster på fremmedsproget inden for virksomhedens/organisationens kommunikation. Eksamensportfolioen bedømmes af eksaminator; portfolioer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Communication I
ModulkodeBAINV20143
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet