Fagjournalistik og webkommunikation

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

  • fagjournalistik og webkommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • teorier og begreber inden for tekstproduktion og fagjournalistik

  • forskellige journalistiske genrers karakteristika

  • nyhedskriterier, målgruppebestemmelse og retoriske strategier

  • de særlige sproglige og layoutmæssige overvejelser i forbindelse med webkommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at analysere forskellige papir- og webbaserede tekster bl.a. med henblik på målgruppe, nyhedskriterier og retoriske strategier

  • at producere papir- og webbaserede tekster på dansk inden for en række genrer med relation til public relations og markedskommunikation.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at overføre teoretisk viden om tekstproduktion og fagjournalistik til praktisk tekstproduktion i en virksomhed eller organisation

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFagjournalistik og webkommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages skriftlig hjemmeopgave. Opgaven stilles inden for online mediet og/eller det trykte medie. Besvarelsens længde fastsættes af eksaminator ved opgavens udlevering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelJournalism and Web-communication in Professional Settings
ModulkodeBAINV201426
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet