Interpersonel kommunikation i teori og praksis

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning og et problemorienteret projektarbejde inden for følgende fagområder:

  • interpersonel kommunikation

  • praksis i organisationskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • teoretiske aspekter af interpersonel kommunikation, herunder verbal og non-verbal kommunikation

  • grundlæggende begreber og redskaber inden for interpersonel kommunikation

  • forskellige praktiserede former for interpersonel kommunikation i organisationer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at analysere forskellige former for verbal og non-verbal interpersonel kommunikation

  • at analysere forskellige praktiserede former for organisationskommunikation.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at blive bevidst om egen kommunikation i samspil med andre, fx i faglige samarbejdsrelationer.

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterpersonel kommunikation i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterpersonal Communication in Theory and in Practice
ModulkodeBAINV201423
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet