Interkulturel kommunikation i organisationer

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og opgaver inden for følgende fagområder:

 • interkulturel kommunikation i organisationer med relation til fremmedsprogsområdet

 • fagets videnskabsteori

 • akademisk skriftlig fremstilling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • interkulturel kommunikation i organisationer

 • grundlæggende videnskabsteori

 • forskellige videnskabelige paradigmer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

 • at anvende interkulturel teori og metode i en organisationskommunikativ kontekst
 • at omsætte interkulturel teori og metode til praksis

 • at formidle opnået viden om interkulturel kommunikation i organisationer i en adækvat form

 • at diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger

 • at anvende grundlæggende videnskabsteoretiske begreber

 • skriftligt at formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • at omsætte teoretisk viden om interkulturelle forhold til praktisk arbejde med interkulturel kommunikation i organisationer

 • at reflektere over og formidle videnskabsteoretiske problemstillinger

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturel kommunikation i organisationer
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave, som stilles af kursusholder. Prøven besvares på dansk og/eller på fremmedsproget. Besvarelsen skal mindst være på 3 sider og må højst være på 6 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Communication in Organisations
ModulkodeBAINV201421
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet