Kultur- og samfundsforhold

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og portfolioarbejde inden for fremmedsproget og dansk inden for følgende fagområde:

  • virksomhedskommunikation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • forretningsgangen i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation

  • virksomhedens/organisationens forskellige skriftlige kommunikationsformer

  • konventioner i virksomhedens/organisationens skriftlige kommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at oversætte enklere tekster, der indgår i virksomhedens og organisationens forretningsgang

  • at disponere og udforme enklere tekster, der indgår i virksomhedens/organisationens kommunikation under overholdelse af gældende konventioner inden for teksttypen

  • at anvende sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis i udformningen af virksomhedens forskellige tekster.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur- og samfundsforhold
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, skal mindst være på 6 sider pr. studerende og må højst være på 12 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Society
ModulkodeBAINV201420
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet