Tilvalgsintroduktion

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af arbejde med en skriftlig opgave inden for følgende område(r):

  • et eller flere centrale områder af det valgte tilvalgsfag med relevans for den samlede uddannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • et eller flere centrale områder af tilvalgsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at behandle, diskutere og analysere tekster om det eller de udvalgte område(r) i en adækvat form og i et passende sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • faglig kommunikation og formidling

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling

  • selvstændigt at udvikle kompetencer inden for tilvalgsfaget.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTilvalgsintroduktion
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i en tekstsamling, som sammensættes af eksaminator. Yderligere materiale af relevans for opgavens besvarelse kan også inddrages. Opgaven udarbejdes på dansk i tilvalgsfagene It og kommunikation, Spansk og Tysk og på engelsk i tilvalgsfagene Engelsk, Kinesiske områdestudier og Organisation og ledelse. Besvarelsen skal være på mindst 10 sider og højst 15 sider.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to the Elective Subject
ModulkodeBAINV201413
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet