Historiefagets udvikling og metode

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anvende forskellige metoder, herunder forskellige tekstlæsningsstrategier, til at vurdere og tolke såvel forskningslitteratur som forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder.

Undervisningen indeholder metodiske og historiografiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i en bevidst metodisk tilgang til formulering af historiske problemstillinger og arbejdet med kilder samt i reflekteret repræsentation af et stykke fortidig virkelighed. Pensum omfatter værker og artikler af både metodisk og teoretisk karakter, samt kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 500 sider.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om historiefagets metodiske greb og sluttemåder

Færdigheder

  • selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed,

Kompetencer

  • Reflektere over metodiske valg i forbindelse med denne fremstilling

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHistoriefagets udvikling og metode
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory's Development and Methodology
ModulkodeBAHIS202020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet