II: Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan reflektere over forskellige historiefaglige traditioners kildebrug, fortolkninger, histo-rieforståelse og teoretiske grundlag. Den studerende kan desuden reflektere over disse traditioners brug af forskellige narrative former.

Undervisningen indeholder historiografiske, metodiske og videnskabsteoretiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i at analysere og reflektere over historiske fremstillinger.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om historiefaglige traditioners kildebrug, fortolkninger, historieforståelse og teoretiske grundlag

Færdigheder

  • analysere de metoder, der er anvendt i forskellige typer af historisk faglitteratur, herunder vurdere denne litteratur med henblik på at analysere forholdet mellem problemstilling, fortolkning, argumentation og dokumentation.

  • analysere historisk faglitteratur med henblik på dennes videnskabsteoretiske grundlag og historieforståelse

Kompetencer

  • reflektere over historisk faglitteraturs brug af forskellige fremstillingsstrategier

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnII: Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, der indeholder en analyse af historisk faglitteratur, der udleveres ved ugens begyndelse.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Historical Science and Methods, Part II
ModulkodeBAHIS20178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter værker og artikler af metodisk og teoretisk karakter, såvel som konkrete eksempler på historisk faglitteratur til analyse. Pensum er på ca. 700 sider.