Oversigtsforløb i globaliseringens historie

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af globaliseringens historie.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om hovedtræk af globaliseringens historie

Færdigheder

  • gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk af globaliseringens historie
  • identificere og argumentere for centrale forandringer i globaliseringens historie og for sammenhænge mel-lem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser

Kompetencer

  • uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte og formidle pensumlitteraturen i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Forelæsninger. Udover forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOversigtsforløb i globaliseringens historie
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOverview Course in Global History
ModulkodeBAHIS20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 750 sider.