Problembaseret læring

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og –behandling, vejledning og gruppearbejde. Modulets særlige PBL-fokus er deltagelsen i den selvvalgte gruppe. Eneste krav til gruppen er, at den skal være på mindst fire studerende.

Læringsmål

Viden

 • betydningen af valget af teori og metode for tilgangen til en given case
 • teorierne bag den problembaserede tilgang læring
 • muligheder og udfordringer i det problemorienterede projektarbejde som (sam)arbejdsform og videnskabelig undersøgelsesmetode
 • projektorganisering, konflikthåndtering og saglige samtaler

Færdigheder

 • at identificere, analysere, formulere og behandle en relevant problemstilling ved hjælp af den problemorienterede projekttilgang
 • at identificere, analysere, formulere og behandle en relevant problemstilling via inddragelse af relevant teori og metode
 • at begrunde valget af teori- og metode med afsæt i det valgte problem
 • at indsamle og anvende relevant information om det valgte problem
 • at identificere mangler i egen viden og tilrettelægge læringsprocessen derefter
 • at arbejde med komplekse problemer via samarbejde med andre
 • at organisere en samarbejdsproces  
 • at indgå konstruktivt i et selvvalgt arbejdsfællesskab
 • at håndtere udfordringer i projektsamarbejdet på relevant vis
 • at reflektere over såvel egen læring som projektprocessen

Kompetencer

 • at tilrettelægge og gennemføre et projektforløb
 • at kunne organisere egne og andres læringsprocesser
 • at indgå selvstændigt og professionelt i fagligt samarbejde om at definere og løse komplekse problemer ved hjælp af den problemorienterede og projektorganiserede tilgang som metode

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAFIL20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet