Fast Ejendom

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er kun studerende på Erhvervsøkonomi-jura som kan vælge dette fag

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende viden om fast ejendoms retsforhold, herunder som almindelig og speciel obligationsret, og regulering af rådigheden over fast ejendom. Indhold: Behandling af handelspraksis, konflikttyper og private og offentligretlige rådighedsbegrænsninger

Læringsmål

Viden

 • Den retlige regulering af ejendomsoverdragelse, herunder i forholdet mellem aftalens parter, og disses forhold til formidlere, rådgiver, ejerskifteforsikringsselskab og bygningssagkyndige
 • Den retlige regulering af rådigheden over fast ejendom, herunder anvendelse, miljø, forurening, planer, naturbeskyttelse, byggeri, servitutter, ekspropriation og hævd
 • Ejendomsdannelsen, herunder matrikelvæsnet, udstykning mv
 • Erhvervelsesbetingelserne
 • Retsområdets terminologi, herunder ejendomsbegreber, mangelsbegreber og forureningsbegreber

Færdigheder

 • Redegøre for den retlige regulering af fast ejendoms overdragelse og anvendelse
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Kvalificere grundlaget for regeldannelsen, herunder samspillet mellem uskrevne privatretlige regler og skrevne retsregler i offentligretlig regulering
 • Identificere materielle (og udvalgte processuelle) spørgsmål
 • Afgøre de retlige konsekvenser af tilsidesættelse af reguleringen
 • Redegøre for private og offentlige håndhævelsesmuligheder
 • Afgøre og vurdere retlige spørgsmål vedrørende fast ejendom

Kompetencer

 • Kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder omtalt ovenfor under anvendelse af en præcis terminologi over for såvel retskyndige inden for området og over for andre
 • Redegøre for den praktiske udøvelse af reglerne for fast ejendoms overdragelse og anvendelse
 • Identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk privatretlig og offentligretlig regulering af fast ejendoms omsætning og anvendelse samt på et videnskabeligt grundlag opstille løsninger herpå

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFast Ejendom
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Fast Ejendom for Erhvervøkonomi-jura 7. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelReal Estate Law
ModulkodeBA-JU-13-S10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom l, Overdragelsen, seneste udgave
 • Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom ll, Bolighandlen, seneste udgave
 • Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom lll, Ejerbeføjelsen, seneste udgave