Driftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give en grundlæggende introduktion til en række centrale økonomiske problemstillinger. Forståelsen af de økonomiske problemstillinger bliver gennemgået på tre aggregerede niveauer, hvilket omfatter det overordnede økonomiske system, det industrielle syn og virksomhedssynet.

Det første niveau omhandler en grundlæggende forståelse af det samfundsøkonomiske system, hvori indgår centrale elementer som BPN, økonomisk vækst, inflation, rente og arbejdsløshed. Det andet område omfatter industriøkonomi, hvor den studerende på grundlæggende måde skal forstå det økonomi-ske rationale i, hvordan virksomhedens grundlæggende beslutninger træffes vedrørende maksimering af profit og konsekvenserne heraf for samfundet. Inden for industriøkonomi vil dette blive analyseret under forskellige markedsformer, henholdsvis monopol og oligopol. I fortsættelse heraf omhandler modulet også en driftsøkonomisk tilgang, hvor markedsefterspørgslen, markedsudbuddet og markedsligevægten under fuldkommen konkurrence udledes ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd.

Læringsmål

Viden

 • Centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, modeller og perspektiver set i forhold til det sam-fundsøkonomiske system
 • Husholdningernes og virksomhedernes adfærd inden for driftsøkonomien
 • Grundlæggende teorier, modeller og analyseredskaber
 • Projektarbejde i grupper 

Færdigheder

 • Inden for industriøkonomien skal den studerende på grundlæggende niveau kunne identificere og sammenligne relevant teori-, model- og begrebsapparat
 • Reflektere over de grundlæggende samfundsøkonomiske teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Identificere og sammenligne relevante grundlæggende teorier og modeller inden for industriøkonomien
 • Vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning
 • Identificere og analysere problemstillinger relateret til markedsimperfektioner
 • Arbejde med problemorienteret projektarbejde
 • Identificere og udnytte egne styrker og tage højde for egne svagheder i arbejdsprocessen
 • Igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde
 • Opstille målsætninger, arbejde bevidst med at levere kvalitet til tiden og evaluere eget og andres arbejde
 • Tage ansvar for egen faglig udvikling i en styret proces 

Kompetencer

 • Analysere og reflektere over, hvordan grundlæggende samfundsøkonomiske begreber og teorier gør det muligt at forstå samfundsmæssige problemstillinger
 • Grafisk analysere prisdannelsen under andre former for ufuldstændig konkurrence (duopol, monopolistisk konkurrence)
 • Beskrive og analysere prisdannelse på faktormarkeder
 • Identificere grundlæggende mikroøkonomiske problemstillinger
 • Argumentere for anvendelse af grundlæggende mikroøkonomisk teori på eksempler og praktiske problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstuktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnDriftsøkonomi, industriøkonomi og samfundsøkonomi I
Prøveform
Skriftlig
Projektaflevering
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Economics, Industrial Economics and National Economics I
ModulkodeBA-EJ-20-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Diverse kompendier gøres tilgængelige på Moodle