Eksternt regnskab

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende en grundlæggende viden om de centrale begreber, principper og metoder, som den eksterne årsrapport er opbygget af, således at de studerende opnår forståelse for regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter.

I modulet er denne viden en nødvendig forudsætning for, at de studerende kan gøre effektivt brug af eksterne regnskabsdata. Både i forbindelse med konkrete regnskabsanalyser men også som et centralt værktøj, der kan hjælpe til at identificere mere PBL orienterede problemstillinger i den konkrete virksomhed eller organisation.

Læringsmål

Viden

 • De studerende skal have viden om de centrale begreber, principper og metoder, som kendetegner den eksterne årsrapport. De studerende skal endvidere have viden om regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter
 • Fokus for faget er årsregnskabslovens regler vedr. regnskabsklasse B og C

Færdigheder

 • De studerende skal kunne forstå, forklare, arbejde med og bruge eksterne regnskabsdata. Det skal de både i forbindelse med konkrete regnskabsanalyser, men også som et centralt værktøj, der kan hjælpe til at identificere mere PBL orienterede problemstillinger i den konkrete virksomhed eller organisation
 • Opstille resultatopgørelse og balance på baggrund af bogføringer, råbalance og saldobalance
 • Beskrive opbygning og indhold af den regnskabsmæssige begrebsramme
 • Forklare indholdet af årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger og deres betydning for regnskabets indhold
 • Beskrive hvilke komponenter og elementer en dansk årsrapport består af og forklare hvad den indeholder
 • Indplacere virksomheder korrekt i årsregnskabslovens ”byggeklods-system”
 • Forklare indholdet af de regnskabsmæssige definitioner på aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger og argumentere for/imod om konkrete transaktioner og begivenheder opfylder disse
 • Beskrive gældende regler samt almindeligt forekommende konventioner og metoder for indregning og måling af indtægter og omkostninger i forbindelse med salg af varer, serviceydelser og entreprisekontrakter, forklare deres virkemåde samt anvende disse på konkrete eksempler
 • Beskrive gældende regler samt almindeligt forekommende konventioner og metoder for indregning og måling af anlægsaktiver, omsætningsaktiver, forpligtelser og hensatte forpligtelser, forklare deres virkemåde samt anvende reglerne, konventionerne og metoderne på konkrete eksempler
 • Forklare forskelle og ligheder mellem henholdsvis funktionsopdelt og artsopdelt resultatopgørelse
 • Forklare hvad en pengestrømsopgørelse er, og hvad den kan bruges til
 • Udarbejde en ændringsbalance og på baggrund heraf, opstille en pengestrømsopgørelse
 • Omregne transaktioner i fremmed valuta efter gældende regler
 • Beregne leasingaftaler og identificere forskellen på operationel- og finansiel leasing
 • Forstå begrebet udskudt skat og aktuel skat

Kompetencer

 • De studerende skal have logiske og matematiske kompetencer, der gør det muligt for dem at gennemskue de sammenhænge, der er i et eksternt regnskab og arbejde med disse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksternt regnskab
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Accounting
ModulkodeBA-EJ-18-18
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur


OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Kompendium ”Bogføring og Årsafslutning – Oversigter, værktøjer og eksempler”, Aspiri A/S, ISBN 978-87-93-088290 
   
 • LWP: ”Eksternt regnskab – Årsregnskabsloven i Praktisk perspektiv”, Lars Wøldike Petersen, Hans Reitzels forlag, seneste udgave
 • Supplerende litteratur (ej pensum)

  EY: ”Indsigt i årsregnskabsloven - EY’s praktiske guide til forståelse af loven”, 2. udgave 2018/19. Kan downloades på: https://www.ey.com/dk/da/issues/ifrs/danish-act-on-commercial-enterprises.e