Strategisk trafik- og transportplanlægning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i fysisk planlægning, transport- og mobilitetsplanlægning, trafikplanlægning og trafikmodeller og simulering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om de trafikøkonomiske enhedspriser, herunder hvordan de fremkommer
  • Skal have viden om brugen af Manual for samfundsøkonomisk analyse på vejtransportområdet
  • Skal have viden om relevante planlægningsteorier og deres styrker og svagheder

Færdigheder

  • Skal kunne analysere og kunne gennemføre en virksomhedsøkonomisk såvel som en samfundsøkonomisk vurdering med inddragelse af anlægs- og driftsøkonomi samt kørsels-, tids- og uheldsomkostninger af planlagte vejinfrastrukturprojekter
  • Skal kunne analysere brugen af relevante planlægningsteorier i forhold til konkrete cases

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere problemstillinger i forhold til usikkerheder i projektforudsætninger i relation til økonomiske vurderinger af trafikprojekter og skal kunne kommunikere disse usikkerheder i tilknytning til vurderingens resultater
  • Skal kunne håndtere anvendelsen af relevante planlægningsteorier i forhold til aspekter af trafik- og transportplanlægningen

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med workshops, præsentationsseminarer m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategisk trafik- og transportplanlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic transport planning
ModulkodeB-VT-K3G-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet