Studieophold på andet universitet

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have indsigt i ingeniørarbejdet inden for den valgte specialisering på en, eventuelt to, ingeniørarbejdspladser i en offentlig teknisk institution, en teknisk forsyningsvirksomhed, en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller en bygge- eller anlægsteknisk produktionsvirksomhed
  • Skal have forståelse af økonomiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på en arbejdsplads
  • Skal have indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, herunder kommunikation, samarbejde, formelle regler og administrative rutiner

Kompetencer

  • Skal relatere sig til økonomiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold på en ingeniørfaglig arbejdsplads
  • Skal kunne rapportere arbejdsresultater i en teknisk rapport samt kunne forelægge resultaterne mundtligt
  • Skal have etableret kontakt til virksomheder inden for den valgte specialiserings sektor
  • Skal have arbejdet med ét stort projekt over en længere periode

Undervisningsform

Modulets omfang er 15 ugers projektarbejde i en virksomhed med tilhørende rapportskrivning. Den studerende specificerer sammen med virksomheden projektet og beskriver de uddannelsesmæssige mål, der skal opnås, og som lægges til grund for bedømmelsen. Virksomheden udpeger en kontaktperson, der har mulighed for og faglige forudsætninger for at vejlede den studerende på virksomhedens vegne.

Projektets omfang og mål skal bibringe den studerende en faglig progression svarende til 3. semester på kandidatuddannelsen. Studienævnet skal godkende forløbet og dets mål samt virksomhedens kontaktperson.

Rapporter og øvrig dokumentation for arbejdet ved virksomheden afleveres ved afslutningen af virksomhedsopholdet. Den studerende udarbejder og afleverer endvidere senest 3 uger efter afslutningen af virksomhedsopholdet et kritisk og reflekterende papir med vurdering af egen læring og af opholdet i virksomheden som et led i det samlede uddannelsesforløb.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Der henvises til Fællesbestemmelser. Bedømmelse og eksamination sker i henhold til relevant studieordning. Studienævnet skal godkende opholdet, før det påbegyndes. Antallet af ECTS, der følges på det andet universitet, kan være på mellem 15-30 ECTS. Såfremt opholdet ikke er 30 ECTS, suppleres op til 30 ECTS med kurserne under mulighed A.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStudieophold på andet universitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar, projektrapport og reflekterende papir.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStudy at another University
ModulkodeB-VT-K3-17
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet