Trafikplanlægning

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om forskellige typer af vej- og trafikplaner, herunder klassiske trafikplanlægningsparadigmer
 • Skal have viden om kommunal vej-, sti- og trafikplanlægning, herunder hastighedsplanlægning og parkering
 • Skal have viden om de forskellige trafikantgruppers krav til og problemer i vejtrafiksystemet med særlig henblik på de svage trafikanters vilkår
 • Skal have viden om rammevilkår for kommunal trafikpolitik og kommunernes trafikpolitiske virkemidler herunder eksempelvis parkeringspolitik
 • Skal have viden om Intelligente Transport Systemer (ITS) og om, hvordan ITS kan bidrage til et bæredygtigt transportsystem
 • Skal have viden om grundlæggende uheldsteori samt om trafiksikkerhedsarbejdet med udgangspunkt i danske forhold
 • Skal have viden om værktøjer og metoder samt bagvedliggende principper, strategier og målsætning i trafiksikkerhedsarbejdet

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for vejklassifikation, stiklassifikation, trafikzonéring, hastighedsklassificering og parkeringsstrategier
 • Skal kunne forklare trafikseparering, trafiksanering, shared space og tilsvarende trafikale virkemidler
 • Skal kunne analysere og vurdere forskellige principper for planlægning af vejtrafik og stitrafik
 • Skal kunne analysere og vurdere mulighederne i de forskellige former for ITS systemer
 • Skal kunne udpege, analysere og prioritere uheldsbelastede lokaliteter ved anvendelse af anerkendte metoder samt anvise løsninger på konstaterede sikkerhedsproblemer.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over sammenhænge mellem den kommunale vej- og trafikplanlægning og den øvrige kommunale fysiske planlægning
 • Skal kunne håndtere og skabe overblik over relevante metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af komplekse trafikplanlægningsmæssige udfordringer
 • Skal selvstændigt kunne kombinere forskellige fagfelter omkring trafikplanlægning og kunne indgå i tværfaglige samarbejder
 • Skal kunne identificere og strukturere behovet for viden og egen læring i forbindelse med planlægning af trafikkens udvikling og dens miljømæssige konsekvenser

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTrafikplanlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTransportation Planning
ModulkodeB-VT-K1-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet