Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Viden, der gør den studerende i stand til at:
  • redegøre for grundlæggende læringsteori; 
  • redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde;
  • redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng.
  • redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniørvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv;
  • redegøre for konkrete metoder inden for maskinområdet til at udføre denne analyse og vurdering.

Færdigheder

 • Færdigheder, der gør de studerende i stand til at:
  • planlægge og styre et problembaseret studieprojekt;
  • analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres;
  • reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter;
  • analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats;
  • reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
  • udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå.

Kompetencer

 • Kompetencer, som gør den studerende i stand til at:
  • indgå i et teambaseret projektarbejde; 
  • formidle et projektarbejde; 
  • reflektere og udvikle egen læring bevidst;
  • indgå i og optimere kollaborative læreprocesser;
  • reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. kapitel 3.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-Based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeB-MT-D1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet