Økonomi, strategi og forretning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. og 2.semester på kandidatuddannelsen ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Kurset vil gennemgå en række økonomiske grundbegreber og planlægningsværktøjer med relevans for byggesektoren, og præsentere teorier om markedsforhold, konkurrence og strategi, og lægge op til diskussion om forretningsmæssige forhold og muligheder for byggeriets virksomheder. Herudover vil kurset analysere strukturen i den danske byggesektor og byggesektorens rolle i den danske økonomi.

Kurset indeholder følgende fire elementer:

 • Introduktion af økonomiske grundbegreber
 • Økonomisk analyse af byggeprojekter
 • Analyse af den danske byggesektor
 • Markedsanalyse, IT og strategiudvikling

Undervisningen vil være case-baseret og bringe problemstillinger fra byggeriet ind i klasseværelset, med henblik på at lære de studerende metoder til analyse af komplekse problemstillinger, opøve en analytisk kompetence, og motivere de studerende til at arbejde analytisk også i praktisk ledelse.

Formål:

Byggeriet har særlige forretningsbetingelser. Dels er der lang tradition for særlig finansiering og regulering af byggeprojekter, og dels kræver byggeprojekter et samarbejde mellem mange økonomisk selvstændige enheder. Kurset skal give et grundlag for at forstår økonomiske og forretningsmæssige forhold og muligheder i byggeriet, og for strategiske overvejelser og muligheder.

Begrundelse:

Pressede forretningsbetingelser kan give anledning til dårlig praksis, og kurset tematiserer byggelederes ansvar for økonomi og kvalitet, overfor både arbejdsgiver og samfund. Endvidere vil kurset udvikle viden om forretningsbetingelserne i byggeriet på forskellige markeder og forskellige produkter. 

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om grundlæggende økonomisk teori og om økonomiske forhold og processer i byggeriet
 • Skal have viden om byggeriets forretningsmæssige muligheder 
 • Skal have viden om modeller til økonomiske analyse og vurdering af økonomiske og forretningsmæssige muligheder

Færdigheder

 • Skal kunne analysere økonomiske og strategiske problemstillinger i forskellige byggevirksomheder
 • Skal kunne anvende økonomisk teori til analyse af byggeorganisationer og byggeprojekter

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere betydningen af udviklingen af relationer til forskellige aktørgrupper for virksomhedernes økonomi og forretning
 • Skal evne at vurdere, vælge og omsætte teorier vedr. strategi og forretningsudvikling i byggeriet med udgangspunkt i forskellige praktiske problemstillinger, markeder, platforme og kompetencer

Undervisningsform

Forelæsninger, klasseundervisning pba cases, portfolio-arbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomi, strategi og forretning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomy, Strategy and Business
ModulkodeB-LIB-K3-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet