Geografisk Informationsvidenskab & teknologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

 • Viden om geografisk informationsvidenskab & teknologi
 • Viden om geodata, kort, geometri og koordinatsystemer
 • Viden om grundlæggende datamodeller i GIS og deres anvendelser
 • Viden om centrale danske & internationale dataindsamlinger
 • Viden om anvendelse af kort, klassifikation, abstraktion, datakvalitet, kildemateriale og opbygning af kort
 • Viden om Distribueret GIS (Web-Gis, mobil-GIS, Big Data)

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende GIS-software til bearbejdning af geodata med henblik på analyse og syntese af data, og fremstilling af kort og visualiseringer
 • Skal kunne anvende danske og internationale dataindsamlinger
 • Skal kunne anvende rasterbaserede analysemetoder
 • Skal kunne anvende netværksbaserede analysemetoder
 • Skal kunne bearbejde kortets kartografiske udformning, med særlig fokus på tematisk kartografi
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • Selvstændigt kunne strukturere og håndtere dataindsamling, datamodellering, dataanalyse og visualisering i et Geografisk Informations System
 • Selvstændigt kunne vurdere anvendeligheden af GIS som værktøj i analyse af en given problemstilling
 • Selvstændigt kunne evaluere kvaliteten af de anvendte geodata og de anvendte metoder og teknikker

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser & workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeografisk Informationsvidenskab & teknologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGIS Science & Technology
ModulkodeB-GEO-B2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet