Anvendt statistik

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve viden om:

  • Grundlæggende begreber i sandsynlighedsregning, herunder stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger.
  • Forskellige former for deskriptiv statistisk.
  • Statistisk inferens, herunder estimation, konfidensintervaller og hypotesetest.
  • Vigtige statistiske modeller, for eksempel lineær regression (simpel og multipel), variansanalyse, logistisk regression samt log-lineære modeller (især kontingenstabeller). 

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Kan med udgangspunkt i givne data specificere en relevant statistisk model og redegøre for modellens antagelser og begrænsninger.
  • Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de givne data og kunne fortolke opnåede resultater

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne vurdere anvendelsesmuligheder af statistik inden for egne fagområder.
  • Er i stand til at forholde sig kritisk til resultaterne af en statistisk analyse.
  • Skal kunne kommunikere resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden. 

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med praktiske øvelser og selvstudie e.l. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistics
ModulkodeB-GEO-B2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet