Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal erhverve:

Læringsmål

Viden

 • Viden om grundlæggende læringsteori
 • Kan redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde
 • Viden om forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig sammenhæng.
 • Kan redegøre for forskellige tilgange til identifikation, analyse og vurdering af ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige problemstillinger og løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Viden om konkrete metoder til at udføre denne analyse og vurdering.

Færdigheder

 • Evne til at planlægge og styre et problembaseret studieprojekt.
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres.
 • Kan reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter.
 • Kan analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats.
 • Selvstændig refleksion over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv.
 • Kan reflektere over hvorledes ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskaberne er påvirket af og i sig selv påvirker menneskers og samfunds udvikling.
 • Kan udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensyntagen til de samfundsmæssige sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå.

Kompetencer

 • Kan indgå i et teambaseret projektarbejde.
 • Kan formidle et projektarbejde.
 • Kan reflektere og udvikle egen læring bevidst.
 • Evne til at indgå i og optimere kollaborative læreprocesser.
 • Kan reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund.
 • Forholde sig til de komplekse sociale og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af teknologiske løsninger.
 • Give et kvalificeret svar på, hvorvidt en løsning er menneskeligt eller samfundsmæssigt nyttig.

Undervisningsform

Kurset er organiseret som et mix af forelæsninger, seminarer, workshops gruppekonsultation og selvstudie e.l.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Kurset eksamineres individuelt på baggrund af en skriftlig opgave
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem-based Learning in Science, Technology and Society
ModulkodeB-GEO-B1-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet