Individual Designed Semester

2020/2021

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Modulet bygger på viden opnået gennem 2. semester.

Content, progress and pedagogy of the module

For projektmodulet henvises til målbeskrivelsen for modul 3A ”Innovation i byggeriet”. For kursusmoduler henvises til pågældende studieordninger.

Type of instruction

Projektmodulet gennemføres som vejledning. For kursusmodulerne henvises til pågældende studieordninger.

Extent and expected workload

Kursusmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Exam

Prerequisite for enrollment for the exam

  • Studienævnet skal godkende forløbet og dets mål.

Exams

Name of examForløb med tværgående uddannelseselementer
Type of exam
Oral exam based on a project
Projektmodulet evalueres med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en afleveret rapport. For kursusmodulerne henvises til pågældende studieordninger.
ECTS30
Assessment7-point grading scale
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentThe criteria of assessment are stated in the Examination Policies and Procedures

Facts about the module

Danish titleForløb med tværgående uddannelseselementer
Module codeB-BL-K3G-14
Module typeCourse
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS30
Language of instructionDanish
Location of the lectureCampus Aalborg
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of the Build Environment
DepartmentDepartment of the Built Environment
FacultyFaculty of Engineering and Science