Projektledelse og økonomi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om økonomiske vilkår for bygge- og anlægsbranchen
 • Skal have viden om budgettering, bogføring og budgetanalyse
 • Skal have viden om drifts-, og investerings- og finansieringsmæssige kalkuler
 • Skal have viden om generelle projektledelsesmodeller og entreprenørskab
 • Skal have viden om grundlæggende projektplanlægningsværktøjer såsom tids- og ressourceplaner
 • Skal have viden om generelle organisations-, motivations-, kommunikations- og entreprenørskabsteorier
 • Skal have viden om arbejdsmiljø og sikkerhed og sundhed på byggeprojekter

Færdigheder

 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til kalkulation af omkostninger i produktionsvirksomheder
 • Skal kunne anvende sædvanlige metoder til vurdering af investeringsfordelagtighed samt til finansieringen af disse aktiviteter
 • Skal kunne forklare almindelige hændelsers bogmæssige posteringer
 • Skal kunne analysere regnskaber og på grundlag heraf vurdere den økonomiske situation
 • Skal kunne argumentere for sædvanlige modeller for motivation, kommunikation og ledelse og anvende modellerne på mindre komplekse cases
 • Skal kunne forklare traditionelle modeller for organisering af bygge- og anlægsprojekter samt mere moderne samarbejdsformer i sådanne projekter
 • Skal kunne udforme relevante tids- og ressourceplaner ud fra principperne bag lean construction
 • Skal kunne forklare begreber og metoder, der bruges i ledelse af arbejdsmiljøarbejdet på en byggeplads
 • Skal kunne vurdere konkrete cases med henblik på deres anvendelse af konkretet arbejdsmiljømæssige redskaber

Kompetencer

 • Skal kunne redegøre for projektaktiviteters indvirkning på de økonomiske posteringer samt de styringsmæssige opgaver i projektledelsen
 • Skal kunne redegøre for det økonomiske og ledelsesmæssige rationale i at arbejde aktivt med arbejdsmiljø

Undervisningsform

 • Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og økonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management and Economics
ModulkodeB-BK-D6-23
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet