Projektarbejde

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at øve de studerendes selvstændige arbejde med konkrete problemstillinger af samfundsmæssig relevans, samt give de studerende praktisk erfaring med forskningsprocessen gennem sammenkædning af empiri og teori. De studerende skal opnå en sikker vurdering af metoders egnethed i forhold til konkrete analysedesign og kritisk kunne vurdere resultaternes anvendelighed på baggrund af relevant teori.

Kurset giver deltagerne en systematisk gennemgang af forskningsprocessens forskellige faser under vejledning og øvelser; herunder formulering af problemstilling, vurdering af forskellige metoders anvendelighed i forhold til den valgte problemstilling, gennemførelse og bedømmelse af analyse resultater og deres validitet, samt på baggrund af det gennemførte projekt en evaluering af teori og metode.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne redegøre for relevant teori og metode i forhold til en konkret problemstilling af samfundsmæssig relevans.

Færdigheder

  • Kunne analysere indsamlede data og relatere disse til problemstilling og teori.
  • Kunne reflektere over arbejds- og erkendelsesprocessen og gruppesamarbejdet.

Kompetencer

  • Kunne identificere, afgrænse og definere samfundsrelevante problemstillinger og omsætte disse til analytisk-empiriske problemstillinger (dvs. problemorienteret kompetence)
  • Kunne gennemføre empirisk analyse af selvvalgt problemstilling.
  • Kunne kritisk vurdere opnåede resultater i relation til den anvendte metode og teori.
  • Opøve interpersonelle og strukturelle kompetencer i form af at kunne anvende metoder til organisering af projektbaseret gruppearbejde (herunder mødetyper og tidsplanlægning), håndtere gruppedynamikker (herunder uenigheder) samt samarbejde med vejleder.

Undervisningsform

Kurset indledes med introducerende forelæsning om problembaseret projektarbejde efterfulgt af enkelte workshops med fokus på diskussion af projektideer og gruppedannelse. Herefter arbejdes i grupper med projektet og under vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Work
ModulkodeB-BBB-K2-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet