Stedets sociologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål: Målet med modulet er at give de studerende en videregående indsigt i teorier, der belyser og analyserer sammenhængen mellem på den ene side sociale relationer og tilhørsforhold og på den anden side stedtilknytning og oplevelser af steder. Det er endvidere målet, at de studerende skal sættes i stand til at analysere og reflektere over teorier, der kobler social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Indhold: Kurset giver de studerende en indføring i forskellige teoretiske perspektiver omkring sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning. Der vil således være fokus på et bredt spektrum af teorier og teoretiske indfaldsvinkler, som er centreret omkring sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag om sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Færdigheder

  • Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger omkring sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.
  • Relatere, sammenligne og diskutere forskellige niveauer af sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere forskellige perspektivers rækkevidde og forklaringskraft når det gælder sammenhængen mellem social oprindelse, mobilitet og stedtilknytning.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger og seminarer. Derudover indgår undervisningen i projektarbejdet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStedets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Sociology of Place
ModulkodeB-BBB-K2-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet