Rummets sociologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål: Målet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i rummets- og den urbane sociologi. Kurset skal gøre de studerende i stand til at reflektere og analysere over teorier, der forbinder sociale relationer med geografiske rum.

Indhold: Kurset giver de studerende en indføring i forskellige perspektiver på rummets sociologi. Kurset tager således udgangspunkt i den spatiale vending inden for sociologien og dens opgør med lineære og ikke-rumlige tankegange. Kurset introducerer endvidere de studerende til teorier knyttet til forståelsen af byen som netværk og til nyere perspektiver på rum og globalisering. Desuden giver kurset de studerende en indføring i relationen mellem byens rum og lokale fællesskaber og i diskussionerne omkring nutidig stedstilknytning.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag omkring rummets sociologi.
  • Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om rum, sted og mobilitet.

Færdigheder

  • Relatere, sammenligne og diskutere teoretiske perspektiver på centrale socio-rumlige problemstillinger.
  • Relatere, sammenligne og diskutere forskellige niveauer af socio-rumlige relationer.

Kompetencer

  • Kritisk reflektere og vurdere socio-rumlige perspektivers rækkevidde og forklaringskraft.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger og seminarer. Derudover indgår undervisningen i projektarbejdet.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRummets sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten og kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Sociology of Space
ModulkodeB-BBB-K2-3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet