Videregående kvalitative metoder til studiet af byer, beboere og steder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at give de studerende grundig indføring i kvalitativ analyse, herunder indøvning af kvalitative undersøgelsesteknikker. Kurset skal endvidere sikre, at de studerende kan forholde sig kritisk til kvalitative analyser og deres anvendelsesmuligheder

Kurset giver deltagerne en videregående indføring i kvalitativ forskningsteknik og analyse. Der lægges stor vægt på kritisk at forholde sig til kvalitative analyser, ligesom de studerende gennem tilrettelæggelse af konkrete undersøgelsesdesign vil få praktisk erfaring med gennemførelsen af kvalitative analyser og deres faldgrupper. Kurset etablerer det vidensmæssige grundlag for deltagernes praktiske gennemførelse af empiri-indsamling i modulet "Projektarbejde".

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om for fordele og ulemper ved forskellige metoder i relation til konkrete problemstillinger

Færdigheder

  • Kunne reflektere og diskutere forskellige forsknings teknikkers fordele og ulemper i relation til en given problemstilling.

Kompetencer

  • Kunne kritisk vurdere validitet og anvendelsesmuligheder for kvalitative analyser.
  • Kunne tilrettelægge og gennemføre en kvalitativ dataindsamling og efterfølgende behandling.
  • Kunne opbygge interpersonelle kompetencer knyttet til roller i og planlægning af empiriindsamling – herunder også refleksion over egen indflydelse på empiriindsamling, analyse og resultater.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, seminarer og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvalitative metoder til studiet af byer, beboere og steder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Qualitative Methods for the Studies of Cities, Residents, and Places
ModulkodeB-BBB-K2-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet